West Balkan Hearing Voices Network

HEARING VOICES mreža zapadnog Balkana je deo međunarodne Hearingvoices mreže koja postoji u više od 30 zemalja sveta. Mreža je osnovana 2015. godine i čine je organizacije, institucije i pojedinci zainteresovani za drugačiji pristup problemima mentalnog zdravlja. Mrežu zapadnog Balkana čine Dom Turnić iz Rijeke, Kralji ulice iz Ljubljane, Tavan iz Sarajeva i Prostor iz Beograda. Projekat „West Balkan Hearing Voices Network“ podržan je od strane Tempus Fondacije u okviru programa Erasmus +.

U zemljama bivše Jugoslavije pitanja mentalnog zdravlja stanovništva predstavljaju gorući problem. Psihijatrijska oboljenja su po broju obolelih među najzastupljenijimau ovim zemljama. Sistem zaštite mentalnog zdravlja je na veoma niskom stepenu razvoja, još uvek su najbrojnije velike institucije van gradova u kojima ljudi provode i čitave živote, a medicinski model je dominantan. Situacija se u prethodnih par godina polako menja, nažalost decenijama kasnije u odnosu na druge delove Evrope.

U projektu zvanično učestvuju Dom Turnić, Kralji ulice i udruženje Prostor.

Postoji sve više udruženja koja se bave ovom temom, institucije postaju otvorenije za drugačijii pristup tretmanu mentalnih oboljenja, a države su počele da podržavaju proces deinstitucionalizacije i uvođenje alternativa dosadašnjem isključivo medicinskom tretmanu.

HEARING VOICES (Čuti glasove) za osobe koje žive sa ovakvim nesvakidašnjim iskustvima predstavlja jedan vid podrške u oporavku i korak u preuzimanju inicijative za poboljšanje kvaliteta sopstvenog života. Hearing Voices metod obuhvata grupe samopomoći, edukaciju, kao i razmenu među ljudima sa istim ili sličnim iskustvom.
Ovim projektom želimo da pružimo priliku članovima Hearing Voices grupa iz tri partnerske zemlje da uspostave bliže kontakte, razmene svoja iskustva i znanja, učvrste veze i zajedničkim naporima, zahvaljujući aktivnostima obuhvaćenim projektom, utiču na poboljšanje položaja korisnika psihijatrsijkih usluga u regionu. Cilj je da se umanje strahovi, predrasude i pogrešni diskriminišući stavovi koji prate ove ljude tokom čitavog života.
Neke od planiranih aktivnosti su međunarodni projektni sastanci, kratki kursevi i obuke, što će biti odlična prilika da se celi timovi iz sve tri partnerske zemlje sretnu i da kroz jasno strukturisane aktivnosti razmene iskustva i osvrnu se na izazove i planove za razvoj ovog pokreta u regionu. Pored toga, planirane su aktivnosti širenja ideja i rezultata projekta, javni događaji, kao i publikacija sa ličnim pričama članova Mreže.PROJEKT SLIŠANJE GLASOV SLOVENIJA je del Mreže za slišanje glasov zahodnega Balkana, ta pa se umešča v mednarodno mrežo Intervoice, ki vključuje podobne skupine in iniciative iz več kot 30 držav po celem svetu. Balkanska mreža je bila osnovana leta 2015 s strani različnih organizacij, ustanov in posameznikov, ki se v tej regiji zanimajo za drugačne pristope na področju duševnega zdravja. Mrežo sestavljajo Dom Turnić iz Rijeke, Kralji ulice iz Ljubljane, Tavan iz Sarajeva in Prostor iz Beograda. Mrežo trenutno dodatno združuje skupni projekt „West Balkan Hearing Voices Network“, ki poteka v okviru fundacije Tempus (program Erasmus+), trenutno pa v njem sodelujejo Dom Turnić, Kralji ulice in Prostor.

Čeprav v državah bivše Jugoslavije v sistemu skrbi za duševno zdravje prevladujejo velike institucije in medicinski model oskrbe, se stanje na tem področju se počasi izboljšuje, a vseeno počasneje kot v ostalih delih Evrope.

MREŽO SESTAVLJAJO DOM TURNIĆ IZ RIJEKE, KRALJI ULICE IZ LJUBLJANE I PROSTOR IZ BEOGRADA.

Obstaja veliko društev, ki vzpostavljajo mrežo skupnostne skrbi, države so počasi začele procese deinstitucionalizacije, institucije pa postajajo bolj odprte za pristope, ki dopolnjujejo biomedicinske pristope skrbi za duševne stiske. GIBANJE SLIŠANJE GLASOV  podpira osebe, ki živijo s temi in podobnimi nenavadnimi izkušnjami in jim nudi priložnost za prevzemanje iniciative za lastno okrevanje. Gibanje vzpostavlja podporne skupine in tako spodbuja izmenjavo izkušenj med ljudmi, ki jih družijo podobne izkušnje. S tem projektom želimo povezati člane podpornih skupin iz treh držav v projektu, da bi vzpostavili globlji stik, delili svoje izkušnje in znanja, se medsebojno podpirali in tako preko projekta izboljšali položaj psihiatričnih uporabnikov v tej regiji. Cilj projekta je tudi zmanjševanje strahov, predsodkov in diskriminatornih praks, ki jih lahko doživljajo ljudje s psihiatričnimi diagnozami. Projekt vključuje različne aktivnosti, kot so mednarodni projektni sestanki, kratka usposabljanja in obiski, kar so vse dobre priložnosti za globlje spoznavanje ljudi iz podpornih skupin vseh treh držav v projektu. Projekt je namenjen tudi osnovanju idej za razvoj obstoječih aktivnosti v bodoče. Planiramo tudi aktivnosti širjenja idej in rezultatov projekta preko javnih dogodkov in knjige z osebnimi zgodbami članov in članic Mreže.

HEARING VOICES mreža zapadnog Balkana je dio međunarodne Hearing Voices mreže koja postoji u više od 30 zemalja svijeta. Mreža je osnovana 2015. godine i čine je organizacije, institucije i pojedinci zainteresrani za drugačiji pristup problemima mentalnog zdravlja. Mrežu zapadnog Balkana čine Dom Turnić iz Rijeke, Kralji ulice iz Ljubljane, Tavan iz Sarajeva i Prostor iz Beograda. Projekat „West Balkan Hearing Voices Network“ podržan je od strane Tempus Fondacije u okviru programa Erasmus +.

U zemljama bivše Jugoslavije pitanja mentalnog zdravlja stanovništva predstavljaju gorući problem. Psihijatrijske bolesti su po broju oboljelih među najzastupljenijima u ovim zemljama. Sistem zaštite mentalnog zdravlja je na jako niskom stupnju razvoja, još uvijek su najbrojnije velike institucije van gradova u kojima ljudi provode i čitave živote, a medicinski model je dominantan. Situacija se u prethodnih par godina polako mijenja, nažalost, desetljećima kasnije u odnosu na druge dijelove Europe.

U projektu službeno sudjeluju Dom Turnić, Kralji ulice i udruženje Prostor.

Postoji sve više udruga  koja se bave ovom temom, institucije postaju otvorenije za drugačijii pristup u tretmanu mentalnih boleti, a države su počele  podržavati proces deinstitucionalizacije i uvođenje alternativa dosadašnjem isključivo medicinskom tretmanu.

HEARING VOICES (čujenje glasova), za osobe koje žive sa ovakvim nesvakidašnjim iskustvima predstavlja jedan vid podrške u oporavku i korak u preuzimanju inicijative za poboljšanje kvalitete vlastitog života. Hearing Voices metoda uključuje  grupe samopomoći, edukaciju, kao i međusobno dijeljenje istih ili sličnih iskustava članova grupa.

Ovim projektom želimo  pružiti priliku članovima Hearing voices grupa iz tri partnerske zemlje da uspostave bliže kontakte, razmijene svoja iskustva i znanja, učvrste veze i zajedničkim naporima, zahvaljujući aktivnostima obuhvaćenim projektom, utječu na poboljšanje položaja korisnika psihijatrsijkih usluga u regiji. Cilj aktivnosti je  smanjenje  strahova, predrasuda i pogrešnih diskriminirajućih stavova koji prate ove ljude tijekom cijelog  života.

Neke od planiranih aktivnosti su međunarodni projektni sastanci, kratki tečajevi i obuke, što će biti odlična prilika da se cijeli timovi iz sve tri partnerske zemlje sretnu i da kroz jasno strukturirane aktivnosti razmijene iskustva i osvrnu se na izazove i planove za razvoj ovog pokreta u regiji. Uz sve navedeno, planirane su aktivnosti širenja ideja i rezultata projekta, javni događaji, kao i publikacija sa osobnim  pričama članova Mreže.