Umetnost glasova u Beogradu

Međunarodni dan mentalnog zdravlja – “Dan umetnosti i mentalnog zdravlja”

Udruženje Prostor, u saradnji sa Caritasom Srbije i Pokretom za mentalno zdravlje, u okviru III
Beogradskog Festivala mentalnog zdravlja, organizuje događaj “Umetnost i mentalno
zdravlje” u Domu Omladine, povodom Međunarodnog dana mentalnog zdravlja 10.10.2023.
godine.
Događaj obuhvata dve radionice, tribinu i projekciju kratkog dokumentarnog filma.

Radionica likovne umetnosti kao jedan od modula treninga za upotrebu
umetnosti u radu sa korisnicima psihijatrijskih usluga, nastalog u okviru projekta “Umetnost
glasova” (The Art of voices), koji udruženje Prostor sprovodi u partnerstvu sa Hearing Voices
Mrežom Zapadnog Balkana, humanitarnom organizacijom Mind in Camden i Portugal Prints iz
Londona.
Radionicu vode Prim. dr Bogdanka Čabak – lekarka i umetnica i Mina Aleksić- umetnica i art
terapeutkinja.

Događaj je podržan od strane Evropske Unije kroz projekte “Umetnost glasova- umetnost kao
medij podrške za ljude koji čuju glasove i ostale korisnike psihijatrijskih usluga” i SOCIETIES –
Podrška organizacijama civilnog društva u cilju osnaživanja njihovih kapaciteta, jačanju inkluzije
osoba sa invaliditetom i približavanju EU standarda na zapadnom Balkanu.


Radionica je namenjena prevashodno onima koji rade sa korisnicima psihijatrijskih usluga budući da je glavni cilj ovog treningada se praktičarima u oblasti mentalnog zdravlja, obezbedi kvalitetna obuka za korišćenje umetnosti kao sredstva za pružanje podrške ljudima koji čuju glasove kao i drugim korisnicima psihijatrijskih usluga, kao i da steknu znanja i usvoje stavove koji će im omogućiti da prilagode svoje radne metode u cilju inkluzivnog tretmana, prihvatanja različitosti i aktivnog uključivanja “eksperata po iskustvu”. Ova obuka integriše korišćenje različitih vidova umetnosti u radu sa osobama sa problemima sa mentalnim zdravljem i Hearing Voices pristupa u jedinstven, inovativni, multidisciplinarni trening koji je usmeren na osobu.