Novosti

Ponovno otkrivanje i osnaživanje kroz aktivnosti u zajednici

Jedan od glavnih ciljeva Balkanske mreže za čujenje glasova (Balkan Hearing Voices Network), koju čine Udruženje Prostor iz Beograda, Slišanje glasov iz Ljubljane, Udruženje Tavan iz Sarajeva i Dom Turnić iz Rijeke, je promicanje ljudskih prava i različitih pristupa u okviru psihijatrije u zajednici. Svaki partner ove mreže pruža programe mentalnog zdravlja u zajednici, te od 2015, u okviru BHVM provodi projekte, koristeći umjetnost kao moćan alat za individualnu podršku i društvene promjene te vršnjački pristup i Hearing voices ethos koji osnažuje perspektivu “stručnjaka po iskustvu”. Kroz različite projekte, formalne i neformalne susrete, učesnici imaju priliku da uče od svojih vršnjaka iz regiona, osoba koje imaju slična životna i iskustva vezana za mentalno zdravlje.U junu 2023. godine, otvorila se nova prilika za potencijalne susrete, kada je Fond za Zapadni Balkan objavio drugi poziv u okviru Šeme grantova za mobilnost (eng. Mobility Grant Scheme) namijenjenu pojedincima s ciljem njegovanja regionalne saradnje kroz stvaranje konekcija među ljudima i podsticanje aktivnog angažmana vezano za lokalna i regionalna pitanja i izazove. Ova Šema grantova je ponudila odličnu platformu za pojedince da postanu pokretači pozitivnih promjena, podstičući osjećaj odgovornosti prema stvaranju inkluzivnije, pravednije i održivije regije zapadnog Balkana. (Više informacija o grant shemema i otvorenim pozivima na možete pronaći na web stranici www.westernbalkansfund.org.)

Mediha Kovačević-Jovanović, jedna od članica Udruženja Tavan iz Sarajeva, iskoristila je ovaj poziv, kao priliku za lični i profesionalni razvoj, što je uključivalo i resurse potrebne da se dublje istraže različiti načini pružanja podrške u regionu. Njen projekat “Rediscovery” započeo je u oktobru 2023. godine i glavni fokus je veza između mentalnog zdravlja i umjetnosti. Za cilj ima razumijevanje na koji način različite organizacije i institucije koriste umjetnost u svom radu te kakav efekat taj rad ima na ljude koji imaju poteškoće vezane za mentalno zdravlje. Također, jedan od ciljeva je i jačanje regionalne saradnje i doprinos razvoju novih ideja i zajedničkih projektnih prijedloga u budućnosti, kroz lično povezivanje i umrežavanje kao sastavnog dijela ovih posjeta.

Projekt je obuhvatio dvije glavne aktivnosti – učešće na “Mentalfest-u” (festivalu mentalnog zdravlja u organizaciji Doma Turnić), te posjetu Udruženju Prostor i učenje o pružanju podrške iz perspektive nevladine organizacije i njihovog rada u zajednici.

Posjeta Domu Turnić i festivalu Mentalfest bila je organizovana u periodu od 12. do 17. oktobra, te pored predstavljanja i učešća u radionicama „Art Of Voices“, razmjenu iskustava vezano za Živu knjižnicu, Domosong i učešće na grupi samopodrške, tokom posjete održani su i sastanci sa ciljem razmjene iskustava te razgovara o planiranim aktivnostima i idejama za saradnju u budućnosti. Nedugo nakon toga, od 27.11. do 02.12. organizovana je i posjeta Udruženju Prostor iz Beograda, koje od 2009. godine doprinosi unaprjeđenju mentalnog zdravlja u zajednici s ciljem psiho-socijalnog osnaživanja i oporavka osoba sa problemima mentalnog zdravlja. Tokom posjete, Mediha je učestvovala u programskim aktivnostima te se upoznala sa načinom na koji se likovna umjetnost koristi kao medij podrške u radu sa ljudima i kakav efekat taj rad ima na živote osoba uključenih u različite aktivnosti.U zaključku

Posjete i učešće u različitim aktvnostima Doma Turnić i Udruženja Prostor, rezultirale su većom povezanošću i jasnijom slikom saradnje u budućnosti, na individualnom i organizacijskom nivou. Projekat „Rediscovery“ je pokazao i kako postoji mnogo toga zajedničkog sa kolegama iz regije i da možemo učiti jedni od drugih, što naglašava važnost povezanosti i otvorenosti prema različitim iskustvima. Istovremeno, naglašava kako je važno da budemo otvoreni prema našim različitostima (npr. izgled, nivo obrazovanja, socio-ekonomski status, iskustva vezano za mentalno zdravlje), da  ih poštujemo i uvažavamo, da budemo zainteresovani jedni za druge i da naše razlike budu povod za dijalog a ne za udaljavanje. Također, naglašava i važnost postojanja mjesta u zajednici, koja ćemo ko-kreirati, na kojima ćemo se osjećati sigurno.

Rad i iskustva osoba koje su uključene u aktivnosti u zajednici pokazuju nam i da umjetnost ima jaku pokretačku energiju te da može pomoći u ličnom osnaživanju i oporavku. Također, da je način na koji koristimo riječi i jezik (terminologiju) kada govorimo o problemima vezanim za mentalno zdravlje povezan sa načinom na koji se povezujemo jedni sa drugima, kao i sami sa sobom, kada smo u različitim stanjima uma. Na kraju, ali nikako manje važno, da svako od nas ima pravo na vlastitu priču i pravo da sami definišemo koja je naša priča, koristeći vlastite definicije, i značenje koje mi damo svojim iskustvima.

Projekat “Rediscovery” je finansiran od strane Fonda za Zapadni Balkan.