Hrvatska: Dom Turnić

Dom za psihički bolesne odrasle osobe “Turnić”dom turnić

Adresa:
GiuseppeaCarabina 6; 51 000 Rijeka

Kontakt:

Martina Kalčić, ravnateljica

Tel: +385 51 645 283

Fax: +385 51 648 374

E-mail: domturnic@net.hr
Web: www.dom-turnic.hr
Facebook: Dom Turnić


VIZIJA

Posvećeni smo poboljšanju kvalitete života osoba smještenih u Domu kroz pružanje kvalitetnih socijalnih usluga, stalno obrazovanje i usavršavanje radnika, te poštivanje prava na izbor korisnika.

MISIJA

Misija Doma Turnić je pružanje podrške u jačanju socijalnog uključivanja osoba s mentalnim teškoća u lokalnu zajednicu kroz razvoj izvaninstitucijske skrbi.

VRIJEDNOSTI

Afirmacija osoba sa mentalnim poteškoćama kao ravnopravnih građana, pomoć osobi, a ne samo tretiranje bolesti, zajednički principi i vrijednosti korisnika i radnika.

PRIORITETI

Razbijanje stigme kroz rehabilitacijske programe koji se prenose u zajednicu, razvijanje izvaninstitucijskih oblika skrbi na prostoru Primorsko-goranske županije, osiguravanje odgovarajućih stambenih uvjeta u postojećim kapacitetima smještaja.

DOM ZA ODRASLE OSOBE TURNIĆustanova je socijalne skrbi čiji je osnivač Ministarstvo socijalne politike i mladih i jedina je ustanova u Primorsko-goranskoj županiji koja skrbi  o korisničkoj kategoriji osoba s mentalnim teškoćama.

Za sada Dom pruža uslugu dugotrajnog smještaja za 82 osobe, uslugu poludnevnog i cjelodnevnog boravka za 15 osoba i uslugu organiziranog stanovanja za 19 osoba.

Dom kroz uslugu smještaja i boravka djeluje na dvije lokacije u gradu Rijeci, te kroz uslugu organiziranog stanovanja na tri lokacije na području Gorskog kotara (Brod na Kupi, Delnice, Mrkopalj).

Dom Turnić već se nekoliko godina nalazi u procesu transformacije. Analizom stanja u lokalnoj zajednici, identificirali smo potrebu za razvijanjem mreže izvaninstitucijskih usluga koje ćemo nastojati razvijati u budućnosti jer su one nužnost procesa deinstitucionalizacije. Neke od tih usluga svakako moraju biti grupe (samo)podrške za osobe s poteškoćama mentalnog zdravlja. Otuda spona nas i Udruženja „Metanoia“ iz Sarajeva s kojim smo se povezali prvi put 2014.godine. te u 2015.g. potvrdili partnerstvo. Nakon prve edukacije održane u Sarajevu u travnju 2015.g. sigurni smo da smo odabrali pravi put za nastavak našeg putovanja u bolji i slobodniji život za naše korisnike.

Naš rad obilježen je nastojanjem da se smanji stigma prema osobama s teškoćama mentalnog zdravlja te da se omogući njihova integracija u zajednicu. U tome trebamo pomoć svih koji su nam voljni dati ruku suradnje.FB_IMG_1429474680406