Predstavnici Mreže u Regiji

Hearing Voices mreža zapadnog Balkana se trenutno sastoji od sljedećih predstavnika:

Ukoliko pripadate nekoj drugoj državi zapadnog Balkana i želite pokrenuti Hearing Voices mrežu – ili ukoliko želite raditi u partnerstvu sa nekim od navedenih predstavnika kako biste razvili mrežu unutar svoje države, molimo vas da kontaktirate e-mail info@nasglas.org ili kontaktirajte predstavnike direktno.

Bosna i Hercegovina

Logo udruženja MetanoiaUdruženje „Metanoia“

Udruženje za destigmatizaciju i društvenu afirmaciju osoba sa psihosocijalnim poteškoćama

Misija:
Udruženja „Metanoia“ djeluje sa ciljem ukazivanja na problem stigmatizacije osoba sa psihosocijalnim poteškoćama pružajući drugačiji pogled na drugačija iskustva.

Vizija:
Društvo koje je spremno da razumije i poštuje individualno iskustvo drugoga.

Adresa:
Bjelave 97, Sarajevo (Bosna i Hercegovina)

Kontakt:
Tel: + 38762-760-209
E-mail: udruzenjemetanoia@gmail.com
Web: www.ngometanoia.org
FB page: Udruženje „Metanoia“
LinkedIn: Association Metanoia
Twitter: @ngometanoia

Predsjednik:
Adi Hasanbašić, dipl. psiholog i psihoterapeut

Hrvatska

Dom Turnićdom turnić

Dom za psihički bolesne odrasle osobe “Turnić”

Adresa:
Giusseppe Carabino 6; 51000 Rijeka

Kontakt:

Tel: +385 51 645 283

Fax: +385 51 648 374
E-mail: domturnic@net.hr
Web: www.dom-turnic.hr
Facebook: Dom Turnić

Slovenija

Kralji UliceKralji ulice

Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice

Adresa:
Pražakova 6, 1000 Ljubljana

Kontakt:
Telefon: 059 022 503
Faks: 059 022 504
E-mail: info@kraljiulice.org; urednistvo@kraljiulice.org; slisanjeglasov@gmail.com
Web: www.kraljiulice.org
Facebook: Kralji Ulice

Srbija

ProstorProstor

Udruženje Prostor od 2009. organizuje različite aktivnosti usmerene ka poboljšanju položaja osoba sa problemima mentalnog zdravlja.

Kontakt:
E-mail: prostorpro@gmail.com
Web: www.prostor.org.rs
FB page: Udruženje „Prostor“

Predsjednik:
Mina Aleksić

Translate »