Naše Vrijednosti: Intervoice

Intervoice-LogoMnogi glasovi mogu biti neprijeteći, čak i pozitivni. Pogrešno je da se ovo pretvara u sramotni problem za koji ljudi smatraju da moraju poricati ili uzimati lijekove da ga potisnu.

Profesor Marius Romme

Šta je Intervoice?

Intervoice je Internacionalna Mreža za Trening, Obrazovanje i Istraživanje (fenomen) čujenja glasova (International Network for Training, Education and Research into Hearing Voices).

INTERVOICE ima ciljeve:

 • da pokaže da je čujenje glasova normalna, iako neobična, varijacija u ljudskom ponašanju
 • da pokaže da problem ne leži u čujenju glasova, nego u nemogućnosti da se izađe na kraj sa tim iskustvom
 • da obrazuje društvo po pitanju značenja glasova kako bi se smanjilo neznanje i anksioznost, te da osigura da ovaj inovativan pristup čujenju glasova postane bolje poznat pojedincima koji čuju glasove, njihovim porodicama, profesionalcima i široj javnosti
 • da demonstrira široki raspon iskustava čujenja glasova i porijekla glasova, kao i pristupa koji ljudi koriste pri suočavanju sa istim
 • da poveća kvalitetu i količinu međusobne podrške koja je na raspolaganju ljudima i organizacijama koje su uključene u rad sa čujenjem glasova širom svijeta
 • da učini naš rad efektivnijim i da razvije još nemedicinskih načina da se pomogne pojedincima koji čuju glasove u prilagođavanju sa svojim iskustvima

Vrijednosti organizacije INTERVOICE:

Mreža se fokusira na nuđenje relevantne podrške i rješenja koji će poboljšati živote osoba koje čuju glasove, pri čemu se treba naglasiti da su ove metode razvijene zajedničkim naporima pojedinaca koji čuju glasove i profesionalaca.

Nama je najvažnije da mreža utjelovi ove vodeće principe i da je struktuirana na takav način da ih štiti i razvija ih među postojećim i budućim članovima.

Čime se bavi INTERVOICE?

Naša mreža se fokusira na rješenja koja poboljšavaju živote ljudi koji čuju glasove, za one koji su uznemireni tim iskustvom.

INTERVOICE je blisko partnerstvo puno poštovanja između osoba koje čuju glasove – koji su stručnjaci po iskustvu; i njihovih njegovatelja, radnika institucija za mentalno zdravlje, akademika i aktivista – koji su stručnjaci po zanimanju.

INTERVOICE je međunarodna organizacija koje istovremeno promoviše emancipaciju osoba koje čuju glasove i razvoj najboljih praksi u radu sa onima koji čuju uznemirujuće glasove.

Kako bi efikasno dostigli ove ciljeve INTERVOICE je osnovao firmu sa odborom direktora i registrovana je pod imenom International Hearing Voices Projects Ltd.

Osnovne pretpostavke INTERVOICE-a su:

 • Čujenje glasova je normalna, iako neobična i lična, varijacija ljudskog doživljaja.
 • Čujenje glasova može imati smisla s obzirom na lična životna iskustva.
 • Problem nije u čujenju glasova, nego u poteškoći prilagođavanju na to iskustvo.
 • Ljudi koji čuju glasove mogu se prilagoditi ovim iskustvima tako što ih prihvate i vladaju njima.
 • Pozitivan stav od društva i članova društva ka ljudima koji čuju glasove povećava prihvatanje glasova i ljudi koji čuju glasove. Diskriminacija i isključivanje ljudi koji čuju glasove se mora ukinuti.

INTERVOICE pokušava da:

 • Poboljša svjesnost o civilnim pravima pojedinaca koji čuju glasove.
 • Emancipuje osobe koje čuju glasove i ljude koji ih podržavaju.
 • Obrazuje društvo o značenju glasova, kako bi se smanjilo neznanje i anksionznost, da osigura pristupačnost inovativog pristupa čujenju glasova osobama koje čuju glasove, njihovim njegovateljima, profesionalcima, kao i opštoj javnosti.
 • Demonstrira širok asortiman iskustava čujenja glasova i njihovog porijekla, kao i pristupe kojima se ljudi služe u prilagođavanju i oporavku od preplavljujućih glasova.
 • Poveća kvalitetu i količinu međusobne podrške koja je na raspolaganju ljudima i organizacijama koje su uključene u rad sa čujenjem glasova širom svijeta.
 • Razvije efikasne načine da pomogne ljudima koji čuju glasove da se prilagode i oporave od teških iskustava sa glasovima.
 • Ima snažan uticaj na pristupe u mentalnom zdravlju, po pitanju pozitivne podrške za ljude koji čuju glasove.
 • Educira osobe koje čuju glasove i profesionalce o alternativnim metodama koje služe oporavku.
 • Unutar mreže postoje nove intervencije za osobe koje čuju glasove koje su razvijene na kolaborativan način koji se može opisati kao pionirski. To se može uočiti u područjima kao što je adekvatno uspostavljanje odnosa sa pojedincima koji čuju glasove, prikupljanja informacija po pitanju odnosa između glasova i lične životne historije, dijaloga glasova, strategija prilagođavanja, kao i planiranja oporavka i ishoda.

Historija/Povijest

1997. su osobe koje čuju glasove i radnici u institucijama za mentalno zdravlje održali sastanak u Maastrichtu kako bi diskutovali o daljoj promociji i istraživanju fenomena čujenja glasova. Na sastanku je odlučeno da se napravi formalna organizacijska struktura kako bi se mogla pružiti administrativna i koordinacijska podrška širokom asortimanu inicijativa koje su pokrenute u raznim državama uključenim u organizaciju.

Nova mreža je nazvana INTERVOICE (The International Network for Training, Education and Research into Hearing Voices). INTERVOICE održava godišnje sastanke na kojima se određuje smjer u kojem će se kretati organizacija, ohrabruje i podržava razmjene i posjete između zemalja članica, kao i prijevod i publikaciju knjiga i druge literature na temu čujenja glasova.

INTERVOICE je inkorporiran 2007. kao neprofitna firma pod zakonima Ujedinjenog Kraljevsta. Predsjednik firme je suosnivač Hearing Voices pokreta, socijalni psihijatar, Profesor Marius Romme, dok je predsjedavajući psihijatar Dirk Corstens.

Kako funkcioniše INTERVOICE?

INTERVOICE funkcioniše drugačije od mnogih drugih organizacija jer se smatra savezništvom ljudi koji dijele zajednički cilj, i slijede objašnjenja za to.

 • Radimo u partnerstvu
 • Spajamo lično i profesionalno
 • Usvajamo znanje stručnjaka po iskustvu
 • Učešće pomaže individualnim procesima oporavka, što se odnosi i na radnike
 • Ohrabrujemo raznolika shvatanja

Rad u partnerstvu

Ljudi koji su stručnjaci po zanimanju (zdravstveni radnici, akademici, itd.) i ljudi koji su stručnjaci po iskustvu se ohrabruju da rade zajedno. To znači da su nacionalni predstavnici iz Hearing Voices inicijativa širom svijeta ohrabrivani da prisustvuju godišnjim sastancima kao parovi ili grupe. Očekivanje je da su ovi parovi/grupe u dugogodišnjem radnom odnosu (tj. da rade zajedno kao ravnopravni članovi) koji se nastavlja izvan sastanaka i da par/grupa sprema svoje prezentacije zajedno. Prednost ovog aranžmana je da su perspektive oba stručnjaka uključena u sve diskusije i time utiču na proces donošenja odluka u organizaciji.

Spajanje ličnog i profesionalnog

Mi vjerujemo da ne moramo da održavamo jaz između zdravstvenih radnika i osoba koje su prošle kroz psihijatrijski sistem. To predstavlja značajan doprinos uspjehu INTERVOICE-a kao organizacije i ističe naš rad u odnosu na mnoge druge agencije i servise koji rade na problematici mentalnog zdravlja. Proces je jednostavan i sastoji se od napora članova (stručnjaka po iskustvu i stručnjaka po zanimanju) u premošćivanju jaza između zdravstvenih radnika i osoba koje su prošle kroz psihijatrijski sistem i razvijanju istinskih međusobnih odnosa, što dovodi do stvaranja dugoročnih prijateljstava. Ovo se postiže lakše nego što bi neko zamislio jer postojanje zajedničkog cilja i fokusiranje na jednaku vrijednost svačijeg učešća ima sklonost da olakša premošćivanje jaza i omogući sasvim drugačiji način zajedničkog rada.

Usvajanje znanja stručnjaka po iskustvu

Mi prepoznajemo da ljudi koji čuju glasove imaju značajno znanje iako rijetko imaju priliku da ga i podijele. Ključna funkcija INTERVOICE-a je da razvije i podijeli iskustveno znanje, a sve u cilju preusmjeravanja mentalnog zdravstva na oporavak i podršku fokusiranu na otpornost. Prema našem mišljenju iskustveno znanje je jednako naučnom znanju. Ljudi sa “psihijatrijskim historijama“ posjeduju ovo znanje i vrijednost tog znanja, uključujući i finansijsku vrijednost. Naprimjer, kada osobe koje čuju glasove govore na radionicama i konferencijama, mi osiguramo da budu plaćeni isto kao i profesionalni govornici (recimo psihijatri).

Učešće pomaže individualnim procesima oporavka

Ovo se posebno odnosi na stručnjake po zanimanju. Učešće u INTERVOICE-u od strane stručnjaka po iskustvu se pokazalo blagotvornim za one koji su uključeni, što se odnosi i na stručnjake  po zanimanju, tj. pristup razvoja zajednice i edukacije je doveo do određenih nenamjenjenih terapeutskih uticaja. Naprimjer, stručnjaci po zanimanju  su otkrili da su po prvi put čuli glasove i da su im pri tome bili stručnjaci po iskustvu bili u stanju pružiti podršku.

Mi još jednom ističemo da radimo zajedno sa ljudima koji imaju historije tzv. ozbiljnih mentalnih problema, “pravih pacijenata”, u riječima opšteprihvaćenog mentalnog zdravlja. Ovo je značajno iz dva razloga, prvenstveno zato što se razgovjetne, prilagođene osobe koje čuju glasove izbrišu iz priče za razliku od “pravih pacijenata”, i drugo, iako se ljudi često pridružuju INTERVOICE-u sa “dijagnozom” kao identitetom, proces učlanjivanja  često dovodi do značajnih promjena u tome da pojedinci sebe doživljavaju kao kompletnu osobu i kao nekoga ko daje doprinos.

Ohrabrivanje raznolikih shvatanja

Ključni pristup INTERVOICE-a je fokus na promjeni društvenog stava ka čujenju glasova i vjerovanje da će to dovesti do promjene u psihijatriji (mi se služimo analogijom homoseksualnosti i psihijatrije). Grupa uzima u obzir lična, politička i duhovna shvatanja, tj. da je svačiji glas jednak i pozivamo prezentacije od antropologa, osoba koje se bave duhovnošću , psihijatara, psihologa, osoba koje čuju glasove, itd. Služimo se poezijom, muzikom i plesom da stvorimo kreativnu atmosferu na sastancima i uživamo u zajedničkom obroku na kraju naših sastanaka. Mi cijenimo i prepoznajemo učešće na sastancima sa malim tokenima zahvalnosti, poput cvijeća i malih poklona. Uvijek se srećemo u nemedicinskim okruženjima, često u “cijenjenim“ zgradama od kojih je najzapaženija stara gradska vijećnica u Firenci.