O Našoj Mreži

Hearing Voices mreža na Balkanu

Na prostoru Zapadnog Balkana u javni i profesionalni diskurs uveden je inovativni pristup rada sa osobama koje čuju glasove, započet serijom radionica i predavanja o Hearing Voices pristupu, američkog psihoterapeuta koji čuje glasove Vila Hola (Will Hall). Počevši od 2012. godine u Sarajevu, u organizaciji Udruženja Metanoia, predstavnici Međunarodne mreže Hearing Voices započeli su sa uvodnim predavanjima i predstavljanjem ove mreže i načina rada na prostorima bivše Jugoslavije. Prvi treninzi održani su u Sarajevu i Beogradu i bili su namenjeni ljudima koji čuju glasove ili imaju druga nesvakidašnja iskustva, kao i profesionalcima zaposlenima u sitemu mentalnog zdravlja, volonterima i zaposlenima u civilnom sektoru. Udruženje Metanoia iz Sarajeva i udruženje Prostor iz Beograda postaju zvanični predstavnici ove mreže za Zapadni Balkan. Tokom prvih godinu i po dana, organizovana su uvodna predavanja sa ciljem predstavljanja istorijata mreže, principa rada i metodologije, pri čemu su ispitane potrebe učesnika i stepen interesovanja. Na uvodnim predavanjima u Beogradu, učesnici su bili uglavnom ljudi koji imaju nesvakidašnja iskustva (korisnici psihijatrijskih usluga, ugavnom članovi udruženja korisnika Duša i Videa), volonteri i zaposleni u civilnom sektoru. Već na sledećim treninzima, priključili su se i zaposleni u institucijama, psihijatri, psiholozi, psihoterapeuti i medicinske sestre. Ovaj trening je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije i dobio je podršku jedne od najvećih psihijatrijskih ustanova u zemlji – Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ u Beogradu, kao i drugih značajnih institucija: SPB Vršac, Kovin, Novi Kneževac, Doma za mentalno obolele Čurug, i dr. Predavači koji su do sada držali treninge su Rejčel Vodinhem (Rachel Waddingham), ekspert po iskustvu sa višegodišnjom praksom u držanju treninga, formiranju grupa samopomoći, radu sa adolescentima, kao i sa licima lišenim slobode; Slobodanka Popović, sistemski porodični terapeut i stručnjak za Otvoreni dijalog (Open dialog); Dirk Korstens (Dirk Corstens), psihijatar i psihoterapeut, trener sa dugogodišnjim iskustvom, član upravnog odbora INTERVOICE-a, vodeće organizacije u okviru Hearing Voices mreže, i stručnjak za Dijalog sa glasovima (Voice dialog metod). U maju 2015. počela je sa radom beogradska Hearing Voices grupa samopomoći, odnosno grupa podrške ljudi sa istim ili sličnim iskustvom. Grupa za sada ima 15 članova i radi na jačanju sopstvenih potencijala i kapaciteta kako bi mogla da se otvori i primi nove članove ili da podrži osnivanje nove grupe. Grupa se sastaje jedanput nedeljno i, sudeći po izjavama učesnika, za sada se pokazala kao veoma korisna i značajna. Neki od učesnika govore o tome kako pre dolaska na grupu nikada nisu imali slobodu da otvoreno govore o svojim iskustvima, kako su uglavnom bili u situaciji da moraju da ih kriju, a neretko bi se ova iskustva ponavljala u situacijama velike izloženosti stresu ili pri fizičkoj i psihičkoj iscrpljenosti, bez obzira na redovno uzimanje prepisane terapije. Ove situacije bi u prošlosti neke od učesnika dovodile u stanje nezadovoljstva, sumnje, potištenosti, izolovanosti i usamljenosti.

“Hearing Voices grupe sada predstavljaju mesto na kojem možemo slobodno da razgovaramo (o glasovima, ostalim iskustvima, ali i o svakodnevnim temama koje nas okupiraju, brinu, raduju ili jednostavno zanimaju), da budemo prihvaćeni onakvi kakvi jesmo, sa svojim stavovima, pravom na različito mišljenje i viđenje stvari. One su slobodan prostor u kom možemo da dobijemo podršku, osetimo da nas neko sluša a možda i razume, dobijemo priliku da bolje razumemo svoja iskustva kao i iskustva drugih, tehnike da bolje izađemo na kraj sa, ponekad, veoma teškim i preplavljujućim iskustvima.”

Sve ove karakteristike verovatno važe za većinu sličnih grupa širom sveta, ali posebno su istaknute zbog društva kao što je naše, u kome vlada neprihvatanje ljudi sa dijagnozom, u kome se ljudi plaše ako saznaju da osoba čuje glasove i da se leči na psihijatriji. Zato one posebno dobijaju na značaju i dubini jer predstavljaju početak velike promene.

Grupa za osobe koje čuju glasove, vide vizije i imaju neobična iskustva, pokrenuta je i u Sarajevu u junu 2015. godine, u sklopu Udruženja Metanoia, a u saradnji sa Domom Nahorevo i njihovim korisnicima. Pored ove grupe, u sklopu Udruženja Metanoia, postoje grupe sa samopodršku jednakih po iskustvu koje uključuju i osobe koje čuju glasove, imaju vizije ili neobična uverenja. U junu 2015. godine, pokretanjem fejsbuk stranice BalkanskiGlasovi i internet stranice www.nasglas.org, ozvaničeno je stvaranje Hearing Voices mreže za Zapadni Balkan. To će predstavljati mesto susreta za sve one koje interesuje tematika glasova i rada sa glasovima. Pomenute stranice su izvor informacija o edukacijama, predavanjima, grupama za osobe koje čuju glasove, o literauri, filmskim projekcijama i svemu drugom što se tiče Hearing Voices pokreta.

Udruženje Metanoia prestalo je sa radom 2016. godine ali je ideja iza ovog udruženja nastala da živi kroz grupu bivših članova. Nakon godinu dana djelovanja kao neformalna skupina, tokom čega su organizirani regionalni sastanci u Ljubljani i u Rijeci na kojima se raspravljalo o budućim pravcima razvoja Mreže, tim iz Sarajeva je ozvaničio svoj rad pod imenom Udruženje za istraživanje, edukaciju i psihosocijalnu podršku “Tavan”, te tako postao predstavnik Mreže za Bosnu i Hercegovinu.

Mrežu sada čine nacionalni predstavnici Udruženje Tavan (BiH), Udruženje Prostor (Srbija), Kralji ulice (Slovenija), i Dom Turnić (Hrvatska).

 

Za sve informacije u vezi nacionalnih predstavnika Hearing Voices mreže možete pisati na:

Udruženje Tavan: ngotavan@gmail.com

Udruženje Prostor: prostorpro@gmail.com

Kralji ulice: slisanjeglasov@gmail.com

Dom Turnić: domturnic@net.hr

Za dodatne informacije o našoj mreži pišite na: info@nasglas.org i pratite nas na našoj Facebook stranici