O Našoj Mreži

Hearing Voices mreža na Balkanu

Na prostoru Zapadnog Balkana u javni i profesionalni diskurs uveden je inovativni pristup rada sa osobama koje čuju glasove, započet serijom radionica i predavanja o Hearing Voices pristupu, američkog psihoterapeuta koji čuje glasove Vila Hola (Will Hall). Počevši od 2012. godine u Sarajevu, u organizaciji Udruženja Metanoia, predstavnici Međunarodne mreže Hearing Voices započeli su sa uvodnim predavanjima i predstavljanjem ove mreže i načina rada na prostorima bivše Jugoslavije. Prvi treninzi održani su u Sarajevu i Beogradu i bili su namenjeni ljudima koji čuju glasove ili imaju druga nesvakidašnja iskustva, kao i profesionalcima zaposlenima u sitemu mentalnog zdravlja, volonterima i zaposlenima u civilnom sektoru. Udruženje Metanoia iz Sarajeva i udruženje Prostor iz Beograda postaju zvanični predstavnici ove mreže za Zapadni Balkan. Tokom prvih godinu i po dana, organizovana su uvodna predavanja sa ciljem predstavljanja istorijata mreže, principa rada i metodologije, pri čemu su ispitane potrebe učesnika i stepen interesovanja. Na uvodnim predavanjima u Beogradu, učesnici su bili uglavnom ljudi koji imaju nesvakidašnja iskustva (korisnici psihijatrijskih usluga, ugavnom članovi udruženja korisnika Duša i Videa), volonteri i zaposleni u civilnom sektoru. Već na sledećim treninzima, priključili su se i zaposleni u institucijama, psihijatri, psiholozi, psihoterapeuti i medicinske sestre. Ovaj trening je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije i dobio je podršku jedne od najvećih psihijatrijskih ustanova u zemlji – Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ u Beogradu, kao i drugih značajnih institucija: SPB Vršac, Kovin, Novi Kneževac, Doma za mentalno obolele Čurug, i dr. Predavači koji su do sada držali treninge su Rejčel Vodinhem (Rachel Waddingham), ekspert po iskustvu sa višegodišnjom praksom u držanju treninga, formiranju grupa samopomoći, radu sa adolescentima, kao i sa licima lišenim slobode; Slobodanka Popović, sistemski porodični terapeut i stručnjak za Otvoreni dijalog (Open dialog); Dirk Korstens (Dirk Corstens), psihijatar i psihoterapeut, trener sa dugogodišnjim iskustvom, član upravnog odbora INTERVOICE-a, vodeće organizacije u okviru Hearing Voices mreže, i stručnjak za Dijalog sa glasovima (Voice dialog metod). U maju 2015. počela je sa radom beogradska Hearing Voices grupa samopomoći, odnosno grupa podrške ljudi sa istim ili sličnim iskustvom. Grupa za sada ima 15 članova i radi na jačanju sopstvenih potencijala i kapaciteta kako bi mogla da se otvori i primi nove članove ili da podrži osnivanje nove grupe. Grupa se sastaje jedanput nedeljno i, sudeći po izjavama učesnika, za sada se pokazala kao veoma korisna i značajna. Neki od učesnika govore o tome kako pre dolaska na grupu nikada nisu imali slobodu da otvoreno govore o svojim iskustvima, kako su uglavnom bili u situaciji da moraju da ih kriju, a neretko bi se ova iskustva ponavljala u situacijama velike izloženosti stresu ili pri fizičkoj i psihičkoj iscrpljenosti, bez obzira na redovno uzimanje prepisane terapije. Ove situacije bi u prošlosti neke od učesnika dovodile u stanje nezadovoljstva, sumnje, potištenosti, izolovanosti i usamljenosti.

“Hearing Voices grupe sada predstavljaju mesto na kojem možemo slobodno da razgovaramo (o glasovima, ostalim iskustvima, ali i o svakodnevnim temama koje nas okupiraju, brinu, raduju ili jednostavno zanimaju), da budemo prihvaćeni onakvi kakvi jesmo, sa svojim stavovima, pravom na različito mišljenje i viđenje stvari. One su slobodan prostor u kom možemo da dobijemo podršku, osetimo da nas neko sluša a možda i razume, dobijemo priliku da bolje razumemo svoja iskustva kao i iskustva drugih, tehnike da bolje izađemo na kraj sa, ponekad, veoma teškim i preplavljujućim iskustvima.”

Sve ove karakteristike verovatno važe za većinu sličnih grupa širom sveta, ali posebno su istaknute zbog društva kao što je naše, u kome vlada neprihvatanje ljudi sa dijagnozom, u kome se ljudi plaše ako saznaju da osoba čuje glasove i da se leči na psihijatriji. Zato one posebno dobijaju na značaju i dubini jer predstavljaju početak velike promene.

Grupa za osobe koje čuju glasove, vide vizije i imaju neobična iskustva, pokrenuta je i u Sarajevu u junu 2015. godine, u sklopu Udruženja Metanoia, a u saradnji sa Domom Nahorevo i njihovim korisnicima. Pored ove grupe, u sklopu Udruženja Metanoia, postoje grupe sa samopodršku jednakih po iskustvu koje uključuju i osobe koje čuju glasove, imaju vizije ili neobična uverenja. U junu 2015. godine, pokretanjem fejsbuk stranice BalkanskiGlasovi i internet stranice www.nasglas.org, ozvaničeno je stvaranje Hearing Voices mreže za Zapadni Balkan. To će predstavljati mesto susreta za sve one koje interesuje tematika glasova i rada sa glasovima. Pomenute stranice su izvor informacija o edukacijama, predavanjima, grupama za osobe koje čuju glasove, o literauri, filmskim projekcijama i svemu drugom što se tiče Hearing Voices pokreta. Za sada Mrežu čine nacionalni predstavnici Udruženje Metanoia (BiH), Udruženje Prostor (Srbija), Kralji ulice (Slovenija), i Dom Turnić (Hrvatska).

 

Za sve informacije u vezi nacionalnih predstavnika Hearing Voices mreže možete pisati na:

Udruženje Metanoia: metanoiavoices@gmail.com

Udruženje Prostor: prostorpro@gmail.com

Kralji ulice: slisanjeglasov@gmail.com

Dom Turnić: domturnic@net.hr

Za dodatne informacije o našoj mreži pišite na: info@nasglas.org i pratite nas na našoj Facebook stranici

Translate »