Hearing Voices Grupe

Hearing Voices grupe nisu ništa komplikovano. One se jednostavno sastoje od ljudi sa zajedničkim iskustvima koji se sastaju kako bi jedni drugima bili podrška. One predstavljaju utočište za ljude koji čuju, vide ili osjećaju stvari koje drugi ljudi ne doživljavaju i gdje se mogu osjećati prihvaćenim, cijenjenim i shvaćenim.

“Dugi niz godina sam živjela u neobičnoj izoliranoj sferi, smatrajući sebe jedinstvenom a onda sam shvatila da postoje svi ti drugi ljudi koji su poput mene.” Ruth*

Postoji više od 180 grupa/organizacija širom Ujedinjenog Kraljevstva, uključujući grupe/organizacije za mlade, ljude u zatvorima, žene i manjinske skupine. Možete pronaći Hearing Voices grupe širom svijeta, u državama poput SAD-a, Palestine, Japana, Australije i Danske.

Ključne vrijednosti

Svrha

Hearing Voices grupe su čvrsto utemeljene na ideji samopomoći, uzajamnog poštovanja i empatije. One pružaju sigurni prostor za ljude da dijele svoja iskustva i da podržavaju jedni druge. One predstavljaju vršnjačku grupe podrške, što uključuje socijalnu podršku i pripadništvo, ali ne terapiju i tretman. Međutim, ove grupe ipak pružaju priliku ljudima da prihvate i žive sa svojim iskustvima na način koji će im pomoći da ponovo steknu neku kontrolu nad svojim životom.

Poštovanje

Raznolika iskustva i perspektive su uvijek dobrodošle u Hearing Voices grupama.

Umjesto da se jedna skupina uvjerenja smatra ispravnijom od drugih, sva objašnjenja za glasove i vizije se cijene. Ne postoji pretpostavka oboljenja. Grupe prihvataju da svi članovi imaju znanje koje mogu ponuditi grupi te se smatra da nijedan član nije važniji od drugih.

Fleksibilnost

Sve Hearing Voices grupe su fokusirane na potrebe i aspiracije svojih članova. Umjesto da su isključivo fokusirani na glasove i vizije, članovi grupa se ohrabruju da govore o bilo kojem pitanju koje smatraju značajnim.

Vlasništvo

Hearing Voices grupe prepoznaju važnost fokusiranosti na korisnike i rade na tome da postanu u potpunosti vođene korisnicima. Svaki član igra važnu ulogu u određivanju smjera u kojem će se grupa kretati, održavajući je zdravom i pridržavajući se pravila grupe.

Povjerljivost

Sve Hearing Voices grupe bi trebale biti povjerljive što je više moguće i članovi bi trebali biti potpuno svjesni ovih ograničenja. Kada god je moguće, ono što je rečeno u grupi treba ostati među članovima grupe.

Različite vrste grupa

Dok bi se sve grupe unutar naše mreže trebale pridržavati ovih osnovnih vrijednosti, naša mreža uključuje asortiman različitih vrsta grupa. Ove razlike uključuju, ali nisu ograničene na:

Članstvo

Članstvo većine grupa se isključivo sastoji od ljudi koji imaju iskustvo sa glasovima, vizijama i drugim neobičnim senzornim percepcijama. Neke grupe imaju otvorene sesije, kojima članovi porodica ili druge osobe koje podržavaju grupe mogu prisustvovati. Neke grupe se fokusiraju na specifične grupe (npr. na ljude specifičnih kulturoloških grupa, spolova ili dobi). Druge su otvorene za sve.

Okruženje

Naša mreža uključuje grupe u raznovrsnim okruženjima: nezavisne grupe u zajednicama; dobrovoljne organizacije u sektorima; timove za mentalno zdravlje;stacionarne jedinice; sigurnosne jedinice mentalnog zdravlja; zatvore.

Facilitaciju/Moderiranje

Dok su neke grupe u potpunosti vođene od strane korisnika, pri čemu svi moderatori imaju lično iskustvo sa čujenjem glasova, druge su vođene od strane ljudi sa kombinacijom ličnog i profesionalnog iskustva. U nekim okruženjima, grupe mogu biti u potpunosti moderirane od strane pojedinaca sa profesionalnim, ali ne i ličnim iskustvom. Dok ove grupe nisu manje vrijedne od bilo koje druge, mi bismo ih uvijek ohrabrivali da nađu načine da aktivnije uključe pojedince/ljude sa ličnim iskustvom u vođenju (i moderiranju) tih grupa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.