Slike

Bosna i Hercegovina | Hrvatska | Slovenija | Srbija

Slovenija

Kurs iz vodjenja Hearing voices grupa podrške u Ljubljani, 23.4-26.04.2019.

 

Rijeka, Mentalfest, 12.10.2018.

    

Bosna i Hercegovina

Edukacija iz Hearing Voices pristupa 27.7.2015 – 30.7.2015.

Hearing Voices, 19.6.2014 – 21.6.2014.

Grupe (Samo) Podrške Za Korisnike Psihijatrijskih Usluga, 4.10.2014 – 5.10.2014.

“Hearing Voices” Grupe, 21.2.2015 – 22.2.2015.

Hearing Voices Pristup, 12.4.2015 – 14.4.2015.

Srbija

Živeti Sa Glasovima &  Inovativni Pristupi Psihozi i “Čujenju Glasova”, 16.06.2014 – 17.06.2014.

“Hearing Voices” Grupe, 8.3.2015-9.3.2015.

Hearing Voices Grupe: Sledeći Koraci & Rad Sa Ljudima Koji Čuju Glasove, 15.6.2015-18.6.2015.