Slike

Bosna i Hercegovina | Hrvatska | Slovenija | Srbija

Bosna i Hercegovina

Edukacija iz Hearing Voices pristupa 27.07.2015 – 30.07.2015

Hearing Voices, 19.06.2014 – 21.06.2014

Grupe (Samo) Podrške Za Korisnike Psihijatrijskih Usluga, 4.10.2014 – 5.10.2014

“Hearing Voices” Grupe, 21.02.15 – 22.02.15

Hearing Voices Pristup, 12.04.15 – 14.04.15

Srbija

Živeti Sa Glasovima &  Inovativni Pristupi Psihozi I “Čujenju Glasova”, 16.06.14 – 17.06.14

“Hearing Voices” Grupe, 8-9 Mart 2015

Hearing Voices Grupe: Sledeći Koraci & Rad Sa Ljudima Koji Čuju Glasove, 15.06.15 – 18.06.15

Translate »