Događaji Istaknuti Novosti

Hearing voices projekat Erasmus +

Udruženje “Prostor“ je predstavnik međunarodne “Hearing Voices” mreže za Srbiju i zajedno sa udruženjima “Duša” i “Videa” pokrenulo je prvu grupu ovog tipa u Srbiji i organizovalo niz treninga i predavanja za zaposlene u sistemu mentalnog zdravlja, korisnike psihijatrijskih usluga, studente i širu javnost. “Prostor” je takođe i jedan od osnivača Hearing Voices Mreže Zapadnog Balkana.

 

“Hearing Voices” (čuti glasove) je međunarodna mreža koja zastupa drugačiji pristup u radu sa osobama koje imaju nesvakidašnja iskustva- koje čuju glasove, imaju vizije, ili osećaju neuobičajene taktilne senzacije. Ovaj pristup ohrabruje osobe suočene sa teškim dijagnozama da slobodno govore o svojim iskustvima i da uz podršku okruženja prevaziđu probleme sa kojima se suočavaju.

Grupe namenjene ljudima koji čuju glasove (“Hearing voices” groups) pripadaju grupama samopomoći, s tom razlikom što su to prevashodno grupe za ljude koji čuju glasove, imaju vizije ili druge vrste neobičnih senzornih iskustava. Grupe su usmerene na iskustvo koje članovi grupe donose i jedan od osnovnih postulata ovog pristupa jeste da samo postojanje glasova nije problem, već da su to strah, izolacija od drugih, beznadežnost i nemoć koje su često reakcije na pojavu glasova. U svom radu grupe su usmerene na oporavak i povratak osećaja kontrole nad sopstvenih životom.

Projekat “Hearing Voices”, podržan od strane Fondacije Tempus u okviru EU programa Erasmus+, realizuje se u partnerstvu udruženja Prostor sa humanitarnom organizacijom Mind in Camden iz Londona, Velika Britanija.

Cilj ovog projekta je da učesnici steknu znanja i veštine koji bi unapredili rad “Hearing Voices” grupe u Beogradu kao i programa edukacije u ovoj oblasti. Pored toga, cilj je da se učesnici upoznaju sa primerima dobre prakse iz oblasti usluga “Mentalnog zdravlja u zajednici”, razmene iskustva sa kolegama iz Londona i upoznaju se sa razlikama u kontekstu, pristupu, metodama i tretmanu u oblasti mentalnog zdravlja koji se primenjuje u Engleskoj. Pored treninga u Londonu u organizaciji partnera Mind in Camden, projekat obuhvata aktivnosti diseminacije sa ciljem širenja ideja projekta, informisanja i edukacije medicinskog osoblja, korisnika psihijatrijskih usluga, studenata i šire javnosti, u psihijatrijskim institucijama i lokalnoj zajednici.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.