Istaknuti

If you’d like posts to feature on the front page, use this category as well as the main one (e.g. news)

Hearing Voices grupe samopodrške - Sarajevo

Hearing Voices grupe samopodrške – Sarajevo

Sutra se nastavljaju sastanci Hearing Voices grupe samopodrške – Sarajevo, za osobe koje čuju glasove, imaju vizije ili druga neobična iskustva. Grupe su besplatne i anonimne. Sastanci će se održavati svakih 14 dana. Pravila grupe možete preuzeti ovdje: Pravila Hearing Voices Grupe – Sarajevo Svi zainteresovani mogu dobiti više informacije na sljedeći mail:metanoiavoices@gmail.com ili na […]

Balkanski Glasovi - Prvi koraci

Balkanski Glasovi – Prvi koraci

Udruženje “Prostor” iz Beograda je kreiralo priručnik za “Hearing Voices” pristup. Priručnik sadrži veoma bitne informacije o internacionalnom pokretu, ali i informacije o novonastaloj regionalnoj “Hearing Voices” mreži. Priručnik možete pročitati i preuzeti ovdje: Balkanski Glasovi – prvi koraci

Dvanaest osnovnih činjenica o Hearing Voices programu

Dvanaest osnovnih činjenica o Hearing Voices programu

Čujenje glasova se često smatra glavnim simptomom psihoze (APA, 1994). Slušne halucinacije se smatraju simptomom prvog ranga za shizofreniju (Schneider, 1959). Postoje tri glavne psihijatrijske kategorije pacijenata koji čuju glasove: shizofrenija (oko 50%), afektivna psihoza (oko 25%) i disocijativni poremećaji (oko 80%), prema istraživanju Honiga i saradnika (1998). Ipak, čujenje glasova samo po sebi nije […]

Osnovne informacije o Hearing Voices programu

Osnovne informacije o Hearing Voices programu

„Hearing Voices“ program se zasniva na radu u grupama u kojima se zagovara sloboda i podržavajuća atmosfera dijeljenja iskustava poput čujenja glasova, vizije, taktilne senzacije i sl. U konvencionalnom pristupu psihijatrije ignoriraju se glasovi i njhovo značenje a glavni fokus je na eliminisanju „simptoma“, dok „Hearing Voices“ pristup kroz grupe u kojima sudjeluju osobe sa […]

Šta predstavlja Hearing Voices pokret?

Šta predstavlja Hearing Voices pokret?

Hearing Voices pokret obuhvata rad sa osobama koje imaju nesvakidašnja senzorna iskustva kao što su: vizije, čujenja glasova, taktilne senzacije i slična iskustva. Fokus „Hearing Voices“ pokreta čine grupe samopodrške koje su inspirisane pionirskim radom psihijatra i profesora Mariusa Rommea i Dr. Sandre Escher sa Maastricht Univerziteta u Holandiji. Također se ističe rad grupe za […]

Translate »