ART OF VOICES

Projekat “Umetnost glasova – umetnost kao medij podrške ljudima koji čuju glasove i ostalim korisnicima psihijatrijskih usluga” (“Art of voices- art as a medium of support for voice hearers and other mental health care users”), sprovodi Hearing Voices Mreža Zapadnog Balkana u partnerstvu sa humanitarnom organizacijom Mind in Camden iz Londona, Velika Britanija uz podršku organizacije Portugal Prints, iz Londona.

Projekat je podržan od strane Fondacije Tempus, kroz program Erasmus +, Evropske komsije.

Glavni cilj ovog projekta je da se praktičarima u oblasti mentalnog zdravlja, prevashodno u regionu bivše Jugoslavije, ali i u čitavoj Evropi, obezbedi kvalitetna obuka za korišćenje umetnosti kao sredstva za pružanje podrške ljudima koji čuju glasove (ili imaju druga nesvakidašnja iskustva koja se u zvaničnoj psihijatriji klasifikuju kao “auditivne, vizuelne i taktilne halucinacije”), kao i drugim korisnicima psihijatrijskih usluga. Ova obuka integriše korišćenje različitih vidova umetnosti u radu sa osobama sa problemima mentalnog zdravlja i Hearing Voices pristup u jedinstven, inovativni, multidisciplinarni trening usmeren na osobu, zasnovan na ljudskim pravima i realnim potrebama krajnjih korisnika – ljudi koji se bore sa problemima mentalnog zdravlja.

Drugi  značajan cilj je i pilotiranje i promovisanje ove obuke, kroz organizaciju javnih događaja, promociju na društvenim mrežama i u medijima- u cilju obezbeđivanja kvaliteta, ali i podizanja svesti javnosti na temu mentalnog zdravlja, ljudskih prava korisnika psihijatrijskih usluga, kao i značajnog potencijala alternativnih pristupa tretmanu problema mentalnog zdravlja.

Uzevši u obzir činjenicu da je mentalno zdravlje u zajednici još uvek nedovoljno razvijeno u regionu, kao i da ne postoje kvalitetne obuke iz alternativnoh pristupa tretmanu problema mentalnog zdravlja, a da statistike i istraživanja pokazuju da je potreba sve veća, ovakav tip obuke može da koristi praktičarima različitih obrazovnih profila, u institucijama ili u zajednici, bilo da su profesionalci iz oblasti mentalnog zdravlja, studenti relevantnih oblasti ili facilitatori grupa podrške- odnosno “eksperti po iskustvu”, angažovani kao pružaoci usluga.  Obuka će biti dostupna i online, što će nam omogućiti da stignemo do većeg broja zainteresovanih polaznika.

Da bismo osigurali kvalitet, planiramo da tokom celog projekta sprovodimo evaluaciju i proces praćenja koji će nam obezbediti meru ukupnog uspeha projekta, kao i pilot obuku koja će testirati naš modul i dati povratne informacije kako bismo mogli da ga prilagodimo za konačnu upotrebu.

Premda je pristup naše Mreže u potpunosti zasnovan na činjenici da su sami korisnici psihijatrijskih usluga najbolji stručnjaci za sopstveno iskustvo (“eksperti po iskustvu”), ova obuka takođe naglašava značaj kvalitativne promene takozvanih „pozicija moći“, što krajnjim korisnicima omogućava da budu aktivno uključeni u sopstveni oporavak.

Mreža je inspiraciju za svoj rad dobila iz pokreta “Hearing Voices”, koji je upravo i nastao kroz aktivnu saradnju jednog psihijatra i jednog „eksperta po iskustvu“. Polaznici ove obuke će steći znanja i usvojiti stavove koji će im omogućiti da prilagode svoje radne metode kako bi osigurali inkluzivni tretman, prihvatanje različitosti i aktivno uključivanje “eksperata po iskustvu”.